Bir Tercüme Bürosundan Fazlası…

Çeviri bürolarında yalnızca “tercüme” yapıldığını düşünüyorsanız, herhalde onlara karşı biraz haksızlık etmiş olursunuz. Bazen hukuki bir süreçte avukat, bir hidroelektrik santrali projesinde mühendis, uluslararası bir ticaret firmasında pazarlama uzmanı ya da bir akademik makalede doktor veya doçent olarak bulabilirsiniz çevirmenleri. Hatta kimi zaman toplantılarınızda, hakkınızı sizden daha fazla savunan bir şirket çalışanınız olarak dahi çıkabilir karşınıza. Çünkü tercümanlar sizin işinizi sahiplenir. Çünkü onlar size yalnızca çeviri hizmeti değil, aynı zamanda paha biçilmez bir katma değer sunmaktadır.

Mesela Enerji Sektörü

Ülkemizin son yıllarda en büyük atılım gösterdiği alanların başında şüphesiz enerji sektörü gelmektedir. İçerisinde bulunduğumuz coğrafya ve jeopolitik konumunun beraberinde getirdiği kimi dezavantaja rağmen, gerek yeraltı gerekse yer üstü enerji kaynaklarımız tam bir zenginlik potansiyeli durumundadır. İşte bu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışan ülkemiz, bir taraftan yurtiçi girişimlerle bu amaca ulaşmaya çalışırken, diğer taraftan da yürütülen sayısız uluslararası proje bulunmaktadır. Bu projelerin başına ise Avrupa Birliği ile eş fonlaması yapılan projeler gelmektedir. Özellikle AB’ye üyelik süreciyle birlikte sayısı giderek artan bu projelerle birlikte, ülkemizde enerji sektörüne yönelik somut birçok başarılı girişimden bahsetmek mümkün. NOVA tercüme bürosu ülkemiz adına oldukça önemli olan bu projelerin büyük bir kısmında çözüm ortağı olarak yerini almıştır.

Örneğin, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan nükleer enerji santrallerinde kaynak olarak kullanılacak olan uranyum cevherinin Türkiye’nin farklı noktalarında tespit edilmesi; tespit edilen bu uranyum cevherinin bulunduğu alanlarda çevre etki analizlerinin yapılması ve yine bu değerli ve bir o kadar tehlikeli olan kaynağın zenginleştirilmesine yönelik etüt süreçlerinde çözüm ortağı olarak NOVA vardı. Türkiye’nin hidroelektrik ve termik santrallerinde öz kaynaklarımızla üretilen elektriğin, ülkemizin farklı noktalarına iletilmesi; iletilen bu enerjinin verimliliğini artırmak için yapılması gerekenlerin irdelenmesi ve iletim hatları üzerindeki enerjinin kesilmeksizin hatlar üzerinde canlı bakım yapılması süreçlerinde yine NOVA vardı.

Bir tercüme bürosu olarak yeri geldi yenilenebilir enerji kaynaklarımızın potansiyeli konusunda yıllık raporların farklı dillerdeki sesi olduk. Kimi zaman ise yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizde üretilen toplam enerji içerisindeki payının nasıl artırılabileceğini ele alan raporları çevirdik. Ve hatta Enerji Zirvesi’nde, günümüz enerji sektörünün popüler konularından olan akıllı şebekeler ülkemiz gündeminde yerini sağlamlaştırırken, dünya liderlerinin dinleyicilere hitabındaki Türkçe sesleri bizden başkası değildi. Enerji istatistikleri, hidroelektrik ve termik santrallerin verimlerinin artırılması, doğalgaz potansiyelinin keşfedilmesi, yer altı kaynaklarının araştırılması, elektrik üretim, iletim ve dağıtım mevzuatları, güneş enerjisi panelleri, rüzgar çiftlikleri, doğalgaz santralleri ve enerji fiyatlandırma, akıllı sayaçlar, şebeke yönetimi… Enerji alanındaki uzmanlıklarımızdan yalnızca bazıları.

Siz de enerji, taşımacılık, finans sektöründeki gerek yeminli tercüme gerekse sözlü çeviri projelerinizde NOVA Tercümeye güvenebilirsiniz.

1 Yorum var

Yorumcu bilgileriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Fahriye Evgenç

    Gerçekten benim için çok faydalı bir yazı olmuş nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Ben genelde bu tarz faydalı bilgiler bulamam ama bundan sonra sitenizin fanatik bir ziyaretçilerinden olacağım. Süpersiniz teşekkürler tekrardan.