Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nasıl Kurulur?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nasıl Kurulur

Yaşam standartlarının sürekli yükseldiği günümüz dünyası, yaşanan ardı arkası kesilmeyen yenilikler ve gelişmelerle sürekli olarak desteklenmeye devam ederken, aynı zamanda günümüz insanının beklentilerinde de sürekli bir artış oluşturuyor. Teknoloji destekli bu yeniliklerin her biri, kendisinden sonraki gelişmelerin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağladığı bir zaman dilimini yaşayan dünyamız, artan beklentilere daha hızlı karşılık verebilmek amacıyla yapılanıyor. Bu durum her alanda iş üreten çalışanların daha yüksek standartlara sahip oldukları bir yaşamı zorunlu kılıyor. Bu konuda ortaya çıkan ihtiyaçların denetlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış olan 6331 sayılı iş güvenliği yasası çerçevesinde, çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir iş yaşamına ve devamında da sağlıklı ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir toplum oluşturmayı amaçlıyor. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bu mobil sağlık hizmetleri kapsamında önemli bir adım haline geliyor.

Bu amaçla 50 kişiden fazla çalışana sahip her işletmenin kurmak zorunda olduğu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, mobil sağlık hizmetleri konusunda diğer sağlık personeli eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi ve diğer sağlık personeli eğitimi veriyor. Ayrıca çalışanların çalışma koşullarının denetimi, çalışanların sağlıklarının denetimi, ilkyardım ve acil müdahale gereksinimlerini karşılamak ve bu alanda kayıt ve istatistik arşivlemesi yapmak amacındadır. İşletmelerin OSGB kurulması konusunda gerekli kaynağı hazırlaması ve mobil sağlık hizmetleri birimlerin mutlak surette kurulması yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kurulması ise işyeri hekimliği eğitimi almış bir doktor, işyeri hemşireliği eğitimi almış bir hemşire, ilk yardım eğitimi almış bir görevli, diğer sağlık personeli eğitimi almış bir görevlini yer aldığı mobil sağlık hizmetlerinin bulunmasını zorunlu kılıyor. Bu durum işletmeler için çeşitli yüklerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi, çeşitli çalışanların işgücünden belirli süreler boyunca uzaklaşmasına da neden oluyor. Bu nedenle Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetleri bulunuyor.

Sağlık alanında faaliyet gösteren ve anı zamanda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan özel kurumlar, mobil sağlık hizmetleri alanındaki ihtiyacın karşılanabilmesi için profesyonel kadrolardan oluşan OSGB birimleri kurarak, kiralama yöntemiyle işyerlerinin hizmetine sunuyor. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile oluşturulan mobil sağlık hizmetleri sektörlerinde zaten yetkili ve hazır bir altyapıya sahip olan bu özel kurumların daha nitelikli ve daha güvenilir bir hizmet sunmaları sebebiyle tercih edilmelerini sağlıyor. Hazır ve geniş altyapıları sayesinde sunulan tüm Orta Sağlık Güvenlik Birimi hizmetlerinin yanında mobil sağlık hizmetlerinin gibi avantajlarda sunan özel kurumlar, işletmelerin bu alandaki ihtiyaçlarına üst düzey çözümlerle karşılık veriyorlar.

Sıfırdan kurulacak olan bir OSGB için gerekli alt yapının oluşma sürecinin uzun zaman alması, yetkili personel bulunması konusunda yaşanan sıkıntılar gibi problemler, birimlerin oluşturulmasındansa, zaten bu alanda profesyonel olarak hizmet veren kurumlardan destek alınmasını tercih edilir hale getiriyor. Ayrıca mobil sağlık gibi, çok geniş bir altyapı ihtiyacına mal olacak avantajların işletmeler tarafından kurulmasının zorluğu, yine özel kurumlardan OSGB desteği alınmasında önemli bir etken oluyor. OSGB konusunda profesyonel kuruluşlardan alınacak desteğin seçimi sırasında, yetkili kuruluşun alt yapısı, sağlık alanında gösterdikleri faaliyetlerinin genişliği önemli etkenler olarak ön plana çıkıyor ve işletmelerin mobil sağlık hizmetlerinde ki araştırmalarını yaparken dikkat etmeleri gereken bir ayrıntı haline geliyor. Mobil sağlık hizmetlerindeki işyeri hekimliği eğitimi için çeşitli standartlar bulunuyor. Aynı durum işyeri hemşireliği eğitimi ve diğer sağlık personeli eğitimi açısından da geçerlidir. Özellikle de iş yerlerinde her soruna karşı daha bilinçli bir personelin bulundurulabilmesi açısından şimdilerde işyeri hekimliği eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi ve diğer sağlık personeli eğitimi gibi aşamalar en titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu neden ile de bu birimlerde işyerlerinde her duruma karşı diğer sağlık personeli eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi ve diğer sağlık personeli eğitimi uzman kişiler tarafından kademli olarak gerçekleştiriliyor. Diğer sağlık personeli eğitimi, işyeri hekimliği eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi ve ilk yardım eğitimi sonucunda alınan sertifikalar, işyerlerinde görev alınabilmesi için gereklidir.

(Not: Bu makale tanıtıcı yazıdır, bu yazıdan oluşabilecek sorunlar blog sayfamızı bağlamaz)

Düşüncelerinizi paylaşın

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorumcu bilgileriniz

~ Bu kanepe boş, sen doldurmak istemez misin? Hadi gel otur ve birşeyler söyle. ~