Türk’lerin İslama Katkısı

Bugün Türkiye Gazetesi yazarlarından Ekrem Buğra Ekinci’in Türk’ler ve islamı yaşama biçimi ve genel Türk kişiliği hakkında Ağustos 2009 tarihli bir köşe yazısı hazırlamış. Bunu herkesin okuması gerektiğini düşünerek paylaşma gereği gördüm. Mutlaka okuyunuz. Yazar: Ekrem Buğra Ekinci Tarih: 05 Ağustos 2009 Türk’lerin İslama Katkısı ALPARSLAN: BİZ TÜRKLER TEMİZ MÜSLÜMANLARIZ Anadolu’nun kapılarını İslâmiyete açan Sultan Alparslan, “Biz Türkler, temiz Müslümanlarız. Bid’at nedir bilmeyiz. Onun için Allah bizi aziz kıldı!” diyerek muvaffakiyeti temiz inançtan bilmiştir. Türkler, öteden beri muharip bir milletti. Uzun harplere, seferlere, tabiî şartlara mukâvemetleri güçlüydü. Müslümanlığa girdikten sonra, yeni dinlerini gönülden benimsediler. Eski âdetlerinden buna uymayan hususları tamamen terk ettiler. Eski günleri de özlemediler. Bu hasletleri, onları İslâmiyetin bayraktarı yaptı. İslâmiyet, Türklerin elinde geniş topraklara yayıldı. Avrupa içlerine, Çin ve Sibirya’ya dayandı. Buna, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi deniyor. Türkler, Hıristiyanlığın merkezi olan Roma’ya “Kızılelma” demişler ve fütuhatlarının nihaî hedefi olarak burasını tesbit etmişlerdi. GÜZEL AHLÂKIN NETİCESİ Türklerden, İslâmiyet uğruna ilk cihada girişen Karahanlılar oldu. Uygurların Müslümanlığına vesile oldular. Gazneliler de, Afgan ve Hindlileri İslâmiyete kazandırdı. Anadolu’nun fethinden sonra İslâmiyet Türklerin eliyle Roma topraklarında yayıldı. Yerli halkın yanı sıra, Balkanlarda Pomak, Arnavud, Boşnak, Makedon (Torbeş) ve Patriyotiler; Kafkasya’da Moğol, Gürcü, Laz, Abaza ve Çerkezler; öte yandan Rum, Ermenî, Yezidî

Ermeni Tasarısı ABD Meclisinden Geçti

Oylama meclisten geçti ama insanlar yersiz kuruntuya kapılıyorlar. Siyasette herşey öyle göründüğü gibi işlemiyor. Obama Ermenilerden seçimlerde büyük destek aldı ve karşılığında yasanızı kabul edicem dedi. Ama geçmişte de böyle birçok vaka zuhur etti. Ama hiç neticeye ulaşan olmadı. Bu oylama aynı durumda. Sadece Obama’nın ermenilere verdiği sözü tuttu dedirtmek için meclis onayladı ama, Amerika’da işler böyle yürümüyor, orayı hiçbir zaman baştaki liderler yönetmedi. Sadece bazı büyük adamların çıkarlarını korumak için çalışan bir ülke ve yönetim. Bu sebeple Obama ne kadar kanunu kabul ettirmek istesede onu yöneten abileri buna izin vermeyecek ve sonuçta bu yasa Senatodan ret görecek. Yoksa zaten Ortadoğuda zor durumda olan ABD iyice zora düşecek. Buda 2 milyonluk bir ermeni ülkesi için harcanacak bir durum değil. O yüzden kim şimdide ve bundan sonrada Ermeni yasası için endişe etmesin. Ayrıca dünyada Ermeni yasasını ilk tanımaya çalışan ülke değil ki abd. Birçok ülke tanıdı ermeni yasasını ama değişen hiçbirşey olmadı. Abd’de tanısa ne değişecek?